Solhem

Strängnäs

1800-talstorpet Solhem

Genuint och mysigt soldattorp från 1800-talet om ca 40 kvm. Stort och härligt bondkök med bevarad murkåpa, inbyggd gammaldags ugn och svart gjutjärnsvedspis. Väggar med målad pärlspont. Oinredd vind. Ekonomibyggnad i gammal stil med liten f.d. ladugårdsdel, vedbod, logdel med förrådsutrymmen samt vidbyggt torrdass. Cykelavstånd till badplats. Fastigheten ligger i gammal kulturbygd ca 15 km NV Strängnäs. Obj.nr 41051.

Fakta

41051
975 000 SEK
40 kvm
1 R.O.K
4 887 kvm
7 421 kr/år

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Strängnäs Solhem 1:1, Torp.

Tomt

Enligt fastighetsregistret uppgår tomtens storlek till 4887 kvadratmeter. Närmast huset finns tät vegetation med träd och buskar och den södra delen en öppen gräsbevuxen äng. Fastigheten har varit obebodd under de senaste åren varför underhållet är eftersatt.

Läge

Fastigheten ligger trivsamt naturnära på landet, ca 15 kilometer NV om Strängnäs, invid en liten lokal återvändsgrusväg utan genomfartstrafik trafik, strax norr om Sörfjärden. I närmaste omgivningarna finns skogs- och strövområden med fina möjligheter till bär- och svampplockning. Cykelavstånd till badplats vid Helgarö Kläpp i Mälaren är ca 6 km Närmaste service med ICA-butik finns vid Lagerlunda, avstånd knappt 5 kilometer. Fastigheten ligger i gammal kulturbygd med ett flertal fornlämningar i området.

Torp

Torpet är ett genuint soldattorp enligt uppgift sannolikt är uppfört i slutet av 1800-talet med stomme i synligt liggande timmer. Tak omlagt med enkupiga lertegelpannor. Torpargrund med naturstenssockel. Byggnadsarea ca 40 kvadratmeter. Huset innehåller ett stort bondkök med bevarad murkåpa, inbyggd gammaldags ugn och svart gjutjärnsvedspis. Väggar med målad pärlspont. Innanför köket finns ett sovrum. Ingång via hall i vidbyggd entrédel. Oinredd vind som nås via trappa från hallen.

VA

Huset har indraget elsystem. Vatten från egen brunn med elpump på tomten bakom tillbyggnadsdel med hallen. Inget VA inne i huset.

Ekonomibyggnad

Länga i gammal stil, delvis med stomme i timmer under tak belagt med enkupiga lertegelpannor. Grundläggning med stenplintar. Byggnaden brann och är återuppförd för ca 25 år sedan. Den innehåller en liten f.d. ladugårdsdel, vedbod, logdel med förrådsutrymmen samt vidbyggt torrdass. Byggnadsarea ca 45 kvadratmeter.

Taxeringsvärde 2018

Fastigheten är taxerad såsom småhusenhet med bostadshus värde under kr 50.000:- med typkod 213 till kronor 325.000:-. Detta värde avser alltså endast tomten.

Inteckningar/pantbrev

Finns inga registrerade. Fastigheten är gravationsfri.

Servitut

Förmåns och belastningservitut finns för väg. Fastigheten har del i gemensamhetsanläggning Strängnäs Fogdö-Årby GA:2, gemensam väg. Del i samfällighet Strängnäs Solhem S:1, 50 % en mindre samfälld mark nere vid den f.d. stranden söder om det ställe där grusvägen slutar.

Tillträde

Efter överenskommelse. Huset är obebott så tillträde kan ske omgående om köparen så önskar.

GPS-position

Slängstan 8, Fogdö, Strängnäs

Driftkostnad

Total driftkostnad
7 421 kr/år varav:
Försäkring:
2 121 kr
Sotning:
1 000 kr
Hushållsström:
3 600 kr
Samfällighet:
700 kr

Elen avser endast abonnemangsavgift eftersom ingen varit vid torpet under det senaste året) Månadskostnad = ca 820 kr. Observera att siffrorna endast är en uppskattning baserad på nuvarande användning.

Karta

Budgivning

1 325 000 SEK

Fakta

41051
975 000 SEK
40 kvm
1 R.O.K
4 887 kvm
7 421 kr/år

Mäklare

Justus Wahlström
Justus Wahlström
Mäklare & auktionsropare

Kontakt