Bäckebovägen 4

Torsåker

Fritidsfastigheten Lilltorp med idylliskt, enskilt läge utanför Torsåker

Välkommen till Lilltorp (Bäckebovägen 4) i Torsåker med idylliskt läge där skogen är din närmaste granne. Renovering är påbörjad med bevarande av den äldre charmen såsom vackra dörrar samt eldstäder och möjlighet finns för dig att sätta din personliga prägel. Mark om 15.160 kvm med stor potential, bland annat finns förberett med kabelrör och vattenledningar för uppförande av två byggnader. Markförhållandena lämpar sig ypperligt för odling.

Fakta

40154
895 000 SEK
80 kvm
1900
15 160 kvm

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Hofors Fors 8:14 & Fors 7:12, Fritidshus.

Tomt

Fastigheternas totala areal är enligt fastighetsregistret 15.160 kvm och består av tomtmark samt en mindre mängd skog.

Bostadsbyggnad

Bostadshus uppförd i 2 plan 1900 enligt fastighetsutdrag med timmerstomme, stående träpanel på yttervägg, torpargrund samt tak delvis belagt med tegel och delvis belagt med plåt.
Fastigheten har enligt fastighetsutdrag en boarea på 80 kvm fördelat enligt nedan:

Entréplan: Ingång via altan med plats för sittgrupp genom vackra pardörrar med äldre beslag till kök med vedspis och väggar, ytskikt av målad timmer samt träpanel på väggar.
Till vänster ligger vardagsrum med öppen spis och målade väggar. Vidare hittas rum förberett som duschrum med gjutet golv och målad träpanel på vägg.

Övre plan: Oinrett rum som förslagsvis kan inredas till sällskapsrum, trägolv och öppet till nock. Vidare finns oinrett sovrum med trägolv, vedspis och förvaringsutrymme.

Renoveringar som genomförts de senaste åren:
- 3-kammarbrunn (2016) (föreläggande gäller, se under dokument)
- Två enkla grunder för förråd respektive stuga med tillhörande kabelrör och vattenledningar (2016)
- Avloppsanslutning i kök och badrum (2016)
- Vattenburen golvvärme på bottenvåning som är anslutet till elpanna från 2004 (2016/2017)
- Badrum målat med våtrumsfärg (2017)

El behöver installeras då det idag bara finns ett 4-vägs eluttag och ett trefasuttag för elpanna.

Borrad brunn och avlopp av typen 3-kammarbrunn med infiltration (2016), det finns också en grävd brunn med manuell pump, uppvärmning via elpanna kopplad till vattenburen värme på nedre plan samt eldstäder.
TV-antenn installerad, parabolantenn för Canal Digital finns installerad ca 40 m från huset, kabel till huset saknas, Parabolantenn för internet via satellit finns installerad ca 100 m från huset.

Övriga byggnader

Förrådsbyggnad med vedbod uppförd i trä med plåttak.
Lekstuga uppförd i trä.
Jordkällare med renoveringsbehov.

Friskrivning

Fastigheten säljes med friskrivningsklausul, vilket innebär att säljaren frånskriver sig ansvar gällande dolda fel i fastigheten.

Taxeringsvärde

Fastigheterna Fors 7:12 & 8:14 är samtaxerad såsom småhusenhet bebyggd (typkod 220). Det totala taxeringsvärdet på fastigheterna uppgår till 258.000 kronor varav byggnadsvärde 148.000 kr och markvärde 110.000 kr.
Ny taxering har inkommit för 2021 och uppgår till totalt 347.000 kr varav byggnadsvärde 207.000 kr och markvärde 140.000 kr.

Driftkostnad

Hushållsel inkl. Uppvärmning 20.000 kr, Försäkring 4.800 kr, Vatten/avlopp 1.240 kr, Renhållning 2.395 kr, Sotning: 950 kr, Väg-/snöavgift 2.000 kr, Totalt 31.385 kr/år Observera att detta endast är en uppskattning beräknad på nuvarande ägares användning. Utöver detta tillkommer fastighetsavgift på 1.935 kr/år.

Inteckningar

Det finns 6 st inteckningar som uppgår till 553.000 kronor. Inteckningarna övertas obelånade av köparen.

Servitut m m

Det finns inga servitut eller liknande som belastar fastigheten

Tillsyn avlopp

Vid tillsyn av avloppet upptäcktes några fel med avloppet som behöver åtgärdas före 2023-08-13, detta kommer ej att utföras av säljaren och nedan är kommentarer från tillsynsmannen. Pumpen har inte varit inkopplad.

Slamavskiljarens mellanväggar stod under vatten.
Vattenytan i slamavskiljaren stod ungefär en halvmeter under marknivå och hade frusit. Det är inte helt lätt att avgöra vad det beror på men kan vara så att anläggningen använts utan pumpen inkopplad? Annars kan det vara så att det finns otätheter i antingen anslutande rör eller i slamavskiljaren som gör att markvatten rinner in den och översvämmar den. Om slamavskiljaren vattenfylls på detta sätt kan det leda till slamflykt och den efterföljande reningen riskerar att sätta igen.
Villkor i tillståndet är att ledningar till anläggningen och att slamavskiljare är täta. Vi kommer behöva ställa krav på att det säkerställs att anläggningen är tät så att vatten från omgivningen, så som grundvatten och vatten från nederbörd, inte belastar anläggningen.
Vi noterade också att det inte är en Marklunds slamavskiljare som installerats så som det är angivet i ansökan och i tillståndet, utan den har bytts ut mot en slamavskiljare av plast.
Själva markbädden och polersteg såg vi inga konstigheter med.

Karta

Vägbeskrivning

Från Storvik kör norrut på väg 522 i ca 4,8 km, sväng vänster in på väg 513 och kör ca 4,6 km, sväng höger och fortsätt på 513 i ca 141 m, sväng vänster in på väg 512 och kör ca 1,2 km, sväng vänster och kör ca 9,2 km, sväng höger in på Bäckebovägen och kör ca 465 m, ta höger och kör ca 221 km och fastigheten ligger vid vägs ände. Se även karta.

Fakta

40154
895 000 SEK
80 kvm
1900
15 160 kvm

Mäklare

Johanna Falck
Johanna Falck
Mäklare

Kontakt