Söderfors 113

Näsåker

Fritidshus i Söderfors

Fritidshus med 5 rum och kök beläget i Söderfors ca 4,7 mil nordväst om Sollefteå. Bostadshus och gårdshus i högt läge med närhet till vacker natur samt Laseleforsen. Försäljning avser del av fastighet och köparen står för lantmäterikostnader förknippade med avstyckningen.

Fakta

OBJ-038138
95 000 SEK
110 kvm
5 R.O.K

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Sollefteå Söderfors 1:14, .

Tomt

Försäljningen avser del av fastigheten Söderfors 1:14. Se bifogade karta med ungefärlig position. Fastighetens areal efter avstyckning skett bör uppskattningsvis bli ca: 1.500 kvm. Bostadshuset ligger i högt läge med närhet till naturen och Laseleforsen

Bostadshus

Bostadshus uppfört i två plan som enligt fastighetsutdraget uppförts 1920. Trästomme på torpargrund, liggande träpanel på yttervägg samt plåttak. Veranda med plats för sittgrupp i anslutning till entrén. Bostadshusets boarea uppgår enligt fastighetsutdraget till 110 kvm (biarea: 40 kvm) med 5 rum och kök fördelat enligt följande:

Entréplan: Hall med ytskikt av plastmatta samt målad vävtapet. Rakt fram finns trappa upp till andra plan och till vänster finns två rum anslutna till varandra med stor öppning. Förslagsvis skulle de kunna användas som matrum och vardagsrum. Ytskikt i båda rummen är trägolv samt tapetserade väggar. Till höger från hallen finns genomgångshall med ytskikt av plastmatta och målade väggar. Första rummet till höger är kök med plastmatta och målade väggar och den maskinella utrustningen består av spis, kyl och frys.
Vidare genom hallen finns duschrum i ljusa färger med våtrumstapet samt våtrumsmatta utrustat med toalett, bidé, tvättställ och dusch. Vidare till vänster ligger pannrum med oljepanna.

Övre plan: Hall med målad träpanel på väggar. Belägen till vänster finns oinrett rum med exponerade träväggar, i anslutning till rummet finns kattvind för förvaring. Till höger från trappan finns sovrum med tapet och plastmatta. Vidare finns ytterligare ett sovrum med snedtak, plastmatta och tapet samt WC utrustat med toalett och tvättställ. På övre plan finns ytterligare två kattvindar, en i anslutning till WC och en i hall.

Fastigheten har uppvärmning via vattenburet system med oljepanna. Fastigheten har eget vatten och avlopp.
Elen är för närvarande urkopplad men kopplas på vid försäljning.

Övriga byggnader

Övriga byggnader: Timrat gårdshus med plåtbelagt tak. Renoveringsbehov.

Övrigt

Lösöre och städning
Fastigheten säljes såsom den ser ut i dagsläget. Ingen ytterligare städning kommer ske före övertagandet av köparen.

Lantmäteriförrättning
Försäljningen avser del av fastigheten Sollefteå Söderfors 1:14. Observera att arealen på kartan endast är förslag. Avstyckningsansökan skickas in till lantmäteriet avseende överenskommelsen mellan köpare och säljare i samband med kontraktskrivning. Fastigheten kommer således bilda en ny fastighet och därmed få en egen fastighetsbeteckning. Köpare och säljare måste vara beredda på att tåla mindre jämkningar gällande areal. Köparen står för lantmäterikostnader förknippade med detta.

Friskrivning
Fastigheten säljes med friskrivningsklausul, vilket innebär att säljaren frånskriver sig allt ansvar gällande eventuella dolda fel i fastigheten.

Förvärvstillstånd
Nedanstående stycke gäller endast om Lantmäteriet anser att fastigheten blir så pass stor att den kommer bilda Lantbruksenhet. I annat fall blir den nya fastigheten taxerad såsom småhusenhet och i det fallet behövs inget förvärvstillstånd.
Fastigheten ligger inom område som är klassat som glesbygdsområde. Privatpersoner som sedan minst ett år är folkbokförda i Sollefteå kommun i glesbyggdsområde kan fritt förvärva fastigheten. Om köparen är juridisk person eller person som ej bor i kommunen skall köparen, hos Länsstyrelsen söka förvärvstillstånd inom 2 veckor från köpekontraktets tecknande. Kostnad för förvärvstillstånd betalas av köpare (3.700 kronor för privatperson). I det fall köparen nekas förvärvstillstånd återbetalas erlagd handpenning.

Taxeringsvärde
Försäljningen avser del av fastighet, därmed finns inga aktuella taxeringsvärden att redovisa.

Pantbrev
Fastigheten säljs inteckningsfri.

Servitut m.m.
Hela fastigheten Sollefteå Söderfors 1:14 ingår i samfällighet Sollefteå Söderfors S:1 med ändamäl vägar
Det finns sex stycken servitut inskrivna i fastighetsregistret avseende Skogsfång m.m, Vattentäckt m.m. kraftledning, kabel, starkström samt Transformatorstation m.m. Det finns även 11 st inskrivningar om fornlämningar. Lantmätaren avgör vid avstyckning om något av ovanstående bör följa med styckningslotten.

Tillträde
Tillträde sker enligt överenskommelse mellan köpare och säljare. Dock kan tillträde först ske när lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft (ca 12 månader).

Karta

Vägbeskrivning

Från Sollefteå ta väg 90 norrut i ca 52,4 km, ta vänster och kör i ca 1,1 km, ta höger och kör ca 65 m, håll vänster och kör ca 312 m, sväng vänster och kör ca 76 m, sväng vänster och kör 55m och du är framme vid fastigheten. Se även karta och utsatt skylt.
Adress: Söderfors 113

Fakta

OBJ-038138
95 000 SEK
110 kvm
5 R.O.K

Mäklare

Johanna Falck
Johanna Falck
Mäklare

Kontakt