Till auktionen

Carlsson Ring förrättade lantbruksauktion på nätet 7-14 juni.

Utrop 1-2: Björnhåls­vägen 40, Norrtälje
Kontakt: Arne Ivar Lund, tel. 070-234 21 75 alt. 0176-140 64
Hämtning: Kontakta säljaren för överenskommelse

Utrop 4-7: Litslena-Djurby gård 1, Grillby
Kontakt: Djurby Gårdsförvaltning AB, David Eriksson, tel. 076-770 97 97, david@djurby.se
Hämtning: Kontakta säljaren för överenskommelse

Utrop 8-9: Litslena-Djurby gård 1, Grillby
Kontakt: Justus Wahlström, tel. 070-523 16 16, justus.wahlstrom@gmail.com
Hämtning: Kontakta säljaren för överenskommelse

Utrop 10-11: Husby-Sjutolft Kysinge 9, Ekolsund
Kontakt: Håkan Andersson, tel. 073-982 82 18
Hämtning: Kontakta säljaren för överenskommelse

Utrop 12-19: Litslena Lundby 5, Ekolsund
Kontakt: Anders Westerberg, tel. 070-320 67 97, anderswest61@hotmail.com
Hämtning: Kontakta säljaren för överenskommelse

Utrop 20: Rippebo Kavelbron 4, Björklinge
Kontakt: Kambo gård AB, Lennart Pettersson, 070-683 82 14, kambogard@telia.com
Hämtning: Kontakta säljaren för överenskommelse

Utrop 21: Ekebovägen 4 A, Uppsala
Kontakt: Per Myrsten, tel. 070-618 47 00, per@myrsten.nu
Hämtning: Kontakta säljaren för överenskommelse

Utrop 22-26: Huddunge radby Månsgården 301, Huddungeby
Kontakt: Jan-Olov Emilson, tel. 070-399 62 60, mansgarden@telia.com
Hämtning: Kontakta säljaren för överenskommelse. Hämtning måste ske före 24 juni.

Utrop 27-136: Lena Husby 20, Storvreta
Kontakt: Grandin Maskin AB, Karl-Henrik Grandin, tel. 070-697 40 40, kalle@grandin.se
Hämtning: Lördag 17 juni kl. 7-18 och söndag 18 juni kl. 12-17. Ring 070-697 40 40 innan du kommer till gården och meddela att du är på väg.

Utrop 137-141: Fullerö Ekeby 715, Storvreta
Kontakt: Anders Grandin, tel. 070-513 68 05, anders@ekebystuteri.se
Hämtning: Kontakta säljaren för överenskommelse

Utrop 142-157: Lena-Brunna gård 10, Vattholma
Kontakt: Per Grandin, tel. 070-519 91 36, per@grandin.net
Hämtning: Kontakta säljaren för överenskommelse

Utrop 158-162: Hånsta 74, Vattholma
Kontakt: Ylwa Sjelin, tel. 070-340 46 13, ylwa.sjelin@telia.com
Hämtning: Kontakta säljaren för överenskommelse

Betalning
Faktura utsändes via e-post inom en timme efter auktionens avslut. Betalning ska ske inom tre dagar, via bankgiro eller swish. Varorna får hämtas först efter att betalning har ägt rum. Faktura och betalningsbevis ska uppvisas i samband med avhämtning (ingen betalningsbekräftelse kommer från Carlsson Ring, visa upp swish-betalning eller utdrag från internetbank). Moms tillkommer på klubbat belopp, förutom på inre lösöre (vilket då anges med texten ”Ingen moms på detta utrop”). Alla varor säljs i befintligt skick.

Auktionsvillkor
Moms tillkommer på klubbat belopp. Inre lösöre betalas utan moms. Alla varor betalas innan avhämtning. Alla varor säljs i befintligt skick. Äganderätten till inropad vara tillhör Carlsson Ring Fastighetsmäklare AB tills full likvid erlagts. Förbehållet gäller såväl äganderätt som återtaganderätt. Inropad vara får ej avyttras innan den är fullt betald.