Till auktionen

Carlsson Ring förrättade momsfri lantbruksauktion på nätet 6-17 oktober 2022.

Kontakt och visning
Utrop 1-74: Vivelsta gård, Markimvägen 49, Vallentuna: Christer Hegardt och Gunnar Åkerberg, tel. 070-898 14 49, u.lindstrm@telia.com. Gården ligger inom ett vilthägn, grinden kommer vara upplåst under hämtningstiderna.
Utrop 75-192: Torstuna-Jädra 8, Enköping: Sia och Bengt Zetterberg, tel. 070-543 48 03, sia_z@yahoo.com

Betalning
Faktura utsändes via e-post inom en timme efter auktionens avslut. Betalning ska ske inom tre dagar, via bankgiro eller swish. Varorna får hämtas först efter att betalning har ägt rum. Faktura och betalningsvevis ska uppvisas i samband med avhämtning (ingen betalningsbekräftelse kommer från Carlsson Ring, visa upp swish-betalning eller utdrag från internetbank). Ingen moms eller inropsprovision tillkommer på klubbat belopp. Alla varor säljs i befintligt skick.

Hämtning
Inköpta varor hämtas fredag 21 oktober kl. 10-16 eller lördag 22 oktober kl. 9-14. Vid hämtning visas bevis på betalning upp för säljarna. Ägarna av Torstuna-Jädra 8 avflyttar inom kort och det är därför extra viktigt att varorna hämtas på utsatt tid. Vivelsta gård ligger inom ett vilthägn, grinden kommer vara upplåst under hämtningstiderna.