Klicka här för att komma till auktionen!

Välkommen till Carlsson Rings samlingsauktion våren 2021!

Varorna på auktionen är fördelade mellan 21 olika säljare i Uppland, Östergötland, Västmanland och Södermanland. Vill du titta på auktionsobjekten innan du bjuder, v.g. kontakta respektive säljare.

Objekt 1-135 är momsbelagda, 25% moms tillkommer på klubbat belopp.
Objekt 136-223 är momsfria, inga avgifter tillkommer.

Efter avslutad auktion kommer varje köpare få en faktura via e-post. Varorna får hämtas först efter att betalning är gjord och pengarna finns på vårt konto. Vill du ansöka om kredit går det bra att göra det efter avslutad auktion. Maila då till auktioner@carlssonring.se och bifoga ett kreditvärdighetsintyg från din bank.

Alla varor säljs i befintligt skick. Äganderätten till inropad vara tillhör Carlsson Ring Fastighetsmäklare AB tills full likvid erlagts. Förbehållet gäller såväl äganderätt som återtaganderätt. Inropad vara får ej avyttras innan den är fullt betald.