Carlsson Ring förrättar auktion på Näs 224, Långsele, Sollefteå kommun lördagen den 13 juli 2019 kl. 11 varvid Thomas Boström försäljer följande:

Maskiner & redskap
Förteckning kommer

Fordon, åkdon & diverse
Förteckning kommer

Inre lösöre
Förteckning kommer

Telefonnummer till auktionsgården
Thomas Boström, tel. 070-541 32 99

Kaffe- och korvservering
Förbehålles