Slutpriser

Carlsson Ring förrättade nätauktion vid Kölva Gård 4-16 november, varvid lantbrukare Thorbjörn Perssons dödsbo lät avyttra gårdsinventarier. Bl.a. såldes sju traktorer, fyra lastmaskiner, en grävmaskin och en pickup.

Adress till gården: Kölva 116, Vänge

Hämtning: Fredag 19 november kl. 9-15. Lasthjälp med kranbil finns kl. 13-15.

Frågor om auktionsobjekten och om hämtning: Ulrik Lindh, tel. 070-661 98 86

Efter avslutad auktion kommer varje köpare få en faktura. Inropade varor får hämtas först efter att betalning är utförd och pengarna finns på Carlsson Rings konto. Vill du ansöka om kredit går det bra att göra det efter avslutad auktion. Maila då till auktioner@carlssonring.se och bifoga ett kreditvärdighetsintyg från din bank.

Alla varor säljs i befintligt skick. Äganderätten till inropad vara tillhör Carlsson Ring Fastighetsmäklare AB tills full likvid erlagts. Förbehållet gäller såväl äganderätt som återtaganderätt. Inropad vara får ej avyttras innan den är fullt betald. Moms tillkommer på klubbat belopp.