Carlsson Ring förrättade nätauktion vid Kölva Gård, Vänge, 4-16 november, varvid lantbrukare Thorbjörn Perssons dödsbo lät avyttra gårdsinventarier. Bl.a. såldes sju traktorer, fyra lastmaskiner, en grävmaskin och en pickup.

Tack alla ni som deltog!