4-14 oktober 2021 ägde nätauktion på Granvägen 3A, Huddinge, rum. Inrelösöre, maskiner och redskap såldes på auktionen. Tack alla ni som deltog!