Slutpriser

Carlsson Ring förrättade nätauktion vid Gästbo 121, 5 km öster om Östervåla samhälle, 4-16 november, varvid lantbrukare Nils Erik Tennemars dödsbo lät avyttra gårdsinventarier. Bl.a. säljs en Case IH 895 XL med lastare.

Objekten 32-34 är insatta på auktionen av annan säljare och finns på Dansbanevägen 4 B, Norra Lagnö, Stockholm. Kontaktperson för avhämtning är Monica Sorset, tel. 070-848 39 06.

Efter avslutad auktion kommer varje köpare få en faktura. Inropade varor får hämtas först efter att betalning är utförd och pengarna finns på Carlsson Rings konto. Vill du ansöka om kredit går det bra att göra det efter avslutad auktion. Maila då till auktioner@carlssonring.se och bifoga ett kreditvärdighetsintyg från din bank.

Hämtning objekt 1-31: Kontakta Bernt Lundin, tel. 070-575 75 90, för överenskommelse om tidpunkt.
Hämtning objekt 32-34: Kontakta Monica Sorset, tel. 070-848 39 06, för överenskommelse om tidpunkt.

Alla varor säljs i befintligt skick. Äganderätten till inropad vara tillhör Carlsson Ring Fastighetsmäklare AB tills full likvid erlagts. Förbehållet gäller såväl äganderätt som återtaganderätt. Inropad vara får ej avyttras innan den är fullt betald. Moms tillkommer på klubbat belopp förutom på de varor som är insatta på auktionen (utrop nr 32, 33 och 34).